dla naukowców i doktorantów

Naszą ofertę kierujemy do pracowników naukowych oraz doktorantów uczelni wyższych różnych kierunków i specjalności.

Otrzymasz od nas wsparcie na każdym etapie badania naukowego.

Pomożemy ci sformułować hipotezy, określić próbę badawczą, zgromadzić dane, przeanalizować je i wciągnąć wnioski.

Wesprzemy Cię w prowadzeniu:

 • badań ankietowych;
 • badań socjologicznych;
 • badań psychologicznych;
 • badań medycznych
 • badań ekonomicznych

Pomożemy w analizach:

 • współzależności;
 • trendów
 • prognozowania
 • modelowania ekonometrycznego (modele regresji)
 • wielowymiarowych analiz statystycznych
 • estymacji statystycznej
 • testowania hipotez

i wielu innych.

Każde zlecenie wyceniamy indywidualnie.

Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza kontaktowego!